Archwum kategorii 'Ulice'

Lis 15 2013

Kamienne schodki

Autor: kategoria Ulice

Pierwsza wzmianka o ulicy pochodzi z 1527 r. Kamienne Schodki dawniej prowadziły do Furty Białej  znajdującej się w murach obronnych miasta, a dalej do Wisły. Ulica była wykorzystywana do noszenia wody z rzeki. W XVII wieku nazywana była Na Schodkach, w XVIII wieku Schodki, a od końca XVIII wieku Kamienne Schodki (co miało być podkreśleniem […]

Jedna odpowiedź

Lip 19 2012

Ulica Dziekania

Autor: kategoria Ulice

Ulica Dziekania została wytyczona w XIV wieku na terenie należącym do dziekana kanoników kolegiaty św. Jana (obecnie katedry). Przekazany teren był wyłączony spod jurysdykcji miejskiej i należał do jurydyki Dziekania. Około roku 1620 nad początkowym, wschodnim odcinkiem Dziekanii, od strony ul. Kanonii, przerzucono kryty, arkadowy ganek będący końcowym fragmentem strzeżonego przejścia z Zamku Królewskiego do […]

Na razie brak odpowiedzi

Lut 06 2011

Ulica Stara

Autor: kategoria Ulice

Ulica stanowi relikt dwóch prostopadłych względem siebie ulic wytyczonych już podczas lokacji Nowego Miasta po roku 1408, kiedy to książę mazowiecki Janusz I Starszy nadał przywilej lokacyjny Nowej Warszawie. Odcinek wiodący od Rynku Nowego Miasta zwany był ulicą Tkaczy lub Dominikańską, i prowadził do ul. Rybaki. Odchodziła od niej ślepa uliczka zwana Zatylną lub Tylną, […]

Na razie brak odpowiedzi

Lut 06 2011

Ulica Brzozowa

Autor: kategoria Ulice

Ulica Brzozowa od XV wieku jest ulicą Starej Warszawy. Tereny tej ulicy obejmowało północne przedmieście. Dawniej była zwana Podwalną, ze względu na jej położenie pod murami obronnymi. Z jednej strony zabudowana była oficynami kamienic rynkowych strony wschodniej. Po drugiej stronie na przełomie XVI i XVII wieku znajdowały się dworki drewniane oraz charakterystyczne dzielnice składów towarowych […]

Na razie brak odpowiedzi

Lut 06 2011

Ulica Mostowa

Autor: kategoria Ulice

Średniowieczna ulica Mostowa pierwotnie była drogą wiodącą do przeprawy i przystani na Wiśle; w XVI stuleciu zwana Walischewo, Walischew lub Przewoźnią. Obecną nazwę uzyskała w wieku XVII. Po otoczeniu Starej Warszawy murami obronnymi stała się drogą podmurną. Na przełomie XV i XVI wieku jej południową stronę zajmował mur obronny wraz z fosą. Po przeciwnej stronie […]

Na razie brak odpowiedzi

Lut 01 2011

Ulica Celna

Autor: kategoria Ulice

Utworzona w końcu XIII wieku jako bardzo wąska droga prowadząca do furty w murach miejskich. Pod koniec XIV stulecia u wylotu ulicy wybudowana została brama włączona w ciąg murów obronnych miasta, zwana Bramą Gnojną, od pobliskiego wysypiska śmieci – Gnojnej Góry. Owo wysypisko śmieci funkcjonowało do roku 1774, kiedy to zostało obłożone darniną i obsiane […]

Na razie brak odpowiedzi

Sty 31 2011

Ulica Długa

Autor: kategoria Ulice

Ulica Długa jest jedną z najstarszych warszawskich ulic. Jej początki sięgają średniowiecza. Był to trakt biegnący do Sochaczewa i Łowicza. W tym okresie ulica spełniała również rolę placu targowego; pozostałością tego jest jej bardzo duża szerokość na obszarze Nowego Miasta. Uporządkowanie ulicy i zabudowanie jej pałacami i kamienicami nastąpiło w drugiej połowie XVIII wieku. Z […]

Na razie brak odpowiedzi

Nast »