Barbakan

Na początek należałoby się przyjrzeć cóż to słowo oznacza, ponieważ nie jest to nazwa własna jak wiele osób sądzi. Wiele miast ma swój barbakan. Barbakan w Warszawie, barbakan w Krakowie, Barbakan w Gdańsku, czy Barbakan na Jasnej Górze w Częstochowie.
Barbakan jako taki jest częścią średniowiecznego budownictwa obronnego, zazwyczaj jest budowany w formie okrągłej, wysunięty przed mury obronne i jest połączony z bramą miejską. Pomysł budowy barbakanów narodził się w średniowieczu i przetrwał do XVIII wieku

W Warszawie na starym Mieście Barbakan został wzniesiony w 1548 roku jako projekt Jana Baptysty Wenecjanina. Tworzył tak zwaną Bramę Zakroczymską wraz z Bramą Łazienną i Basztą  Prochową.

Już w chwili jego wybudowania barbakan był anachroniczny i nie spełniał ważniejszych funkcji obronnych, głównie wskutek rozwoju artylerii. Tylko raz w swej historii uczestniczył w obronie Warszawy – podczas potopu szwedzkiego, kiedy to wojska króla Jana Kazimierza odbijały go 30 czerwca 1656 z rąk szwedzkich.

W XVIII w. barbakan częściowo rozebrano, a w XIXw. jego pozostałości włączono w obręb nowo wybudowanych w jego miejscu kamienic. W latach 1937-1938 pod kierownictwem  zrekonstruowano fragment murów oraz zachodnią część mostu Barbakanu

Podczas oblężenia Warszawy w 1939 roku, oraz podczas powstania warszawskiego  cała zabudowa Starego Miasta  została zniszczona Po wojnie postanowiło nie odbudowywać kamienic okalających dawne mury miejskie z powodu braku środków . W zamian postanowiono odsłonić ich pozostałości i odbudować barbakan. Rekonstrukcji dokonano w latach 1952-1954 na podstawie rycin z XVIII wieku. Przy odbudowie posłużono się m.in. cegłą gotycką pozostałą z rozebranych kamienic w Nysie i we Wrocławiu.

źródła tekstu
Wikipedia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *