Plac Zamkowy

Plac Zamkowy niegdyś był terenem zamku książęcego, znajdował się w obrębie murów dawnej Warszawy. W okolicy kolumny Zygmunta znajdował się niegdyś klasztor Bernardynek, który wzniesiono w XVII wieku, natomiast rozebrano w XIX.

Powodem rozebrania była konieczność zrobienie miejsca dla zjazdu zaprojektowanego przez Feliksa Pancera. Zjazd ten łączył Plac Zamkowy z Mostem Kierbedzia, jednak został zniszczony w Powstaniu Warszawskim i nie został odbudowany. Zastąpiono go tunelem trasy W-Z przebitym pod Placem Zamkowym. Most Kierbedzie obecnie nosi nazwę Mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Po wiadukcie „Pancera” pozostała tylko tablica upamiętniająca jego  budowę (aktualnie znajduje się w okolicach starej Kolumny Zygmunta obok Zamku Królewskiego).

Kościoła bernardynek nie przeniesiono nie odbudowano w innymi miejscu. W roku 1818 zespół klasztorny został zlikwidowany, a w 1819 Bernardynki przeniesiono do Przasnysza . Kościół zamknięto, a klasztor został zamieniony na magazyny wojskowe. W listopadzie klasztor przeznaczono na konserwatorium muzyczne, kościół zaś na salę koncertową (Szkoła Główna Muzyki). Rektorem konserwatorium był Józef Elsner  i mieściło się ono tutaj do roku 1831, nauki pobierał tu m.in. Fryderyk Chopin. Jak już wspomniano wcześniej budynek klasztoru oraz wszelkie budynki towarzyszące rozebrano w1844 roku.

Na placu znajduje się kolumna króla Zygmunta III Wazy z 1644, najstarszy i symboliczny dla miasta pomnik We wschodniej pierzei placu stoi bryła zrekonstruowanego po zniszczeniach II wojny światowej Zamku Królewskiego, rezydencji książąt mazowieckich, a następnie królów Polski i wielkich książąt Litwy z XVI-XVIII wieku, zbombardowanej i wysadzonej w powietrze przez hitlerowców w czasie II Wojny Światowej.W roku 1949 plac został połączony schodami ruchomymi z nowo powstałą Trasą W-Z. Przebiegający pod placem Zamkowym tunel Trasy W-Z oraz jej wiadukt (prowadzący do mostu Śląsko-Dąbrowskiego) powstały w miejscu zniszczonego w czasie działań wojennych wiaduktu Pancera, w latach 1844-1864 stanowiącego zjazd z placu nad Wisłę, później pełniącego funkcję łącznika Krakowskiego Przedmieścia z I Mostem na Wiśle i prawobrzeżną częścią miasta. W roku 1907 wiadukt zmodernizowano na potrzeby obsługi tramwajów elektrycznych.

W czasach bardziej nam współczesnych, Plac Zamkowy nie zmienił się już aż tak jak to miało miejsce kilka razy w jego bogatej historii. Poza drobnymi przebudowami raczej lokalnymi, oraz usunięciu tramwajów. Plac Zamkowy jednak cały czas pozostaje ważnym miejscem dla Warszawy, przede wszystkim jako kolebka istnienia miasta i jeden z najważniejszych elementów Starówki. Ale także miały miejsce wydarzenia historyczne i w historii dawnej i tej nam współczesnej w których odegrał istotną rolę. Odbywały się tutaj manifestacje patriotyczne, w okresie poprzedzającym wybuch powstania styczniowego. 27 lutego 1861, 8 kwietnia 1861 5 rot piechoty i 2 szwadronów jazdy rosyjskiej (w sumie około 1300 ludzi) dowodzone przez generała Stiepana Aleksandrowicza Chrulewa dokonało tutaj krwawej masakry ludności cywilnej Warszawy, w wyniku czego zginęło ponad 100 osób. W czasach nam współczesnych często rozpędzano za pomocą oddziałów ZOMO manifestacje z okazji święta 3 Maja, czy z okazji naszego wejścia do NATO prezydent Stanów Zjednoczonych wygłosił tam przemówienie. Wiele imprez kulturalnych ważnych dla Warszawy również ma miejsce na Placu Zamkowym

źródło danych : Wikipedia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *