Ulica Świętojańska

Ulica Świętojańska na początku XV wieku od samego początku stanowiąc główny szlak komunikacyjny ówczesnej Warszawy. Biegła od Placu Zamkowego do Rynku Starego Miasta. Jej nazwy w historii zmieniały się kilkakrotnie. Na samym początku nazywała się Grodzka, w XVII wieku nazwę zmieniano na Zamkową, Świętego Jana. Obecna nazwa funkcjonuje od XVIII wieku, jednak do roku 1900 składała się z dwu członów Święto Jańska.
W końcu XVIII stulecia Świętojańska była najludniejszą ulicą Starego Miasta; liczyła około 1100 mieszkańców. Kolejne stulecie przyniosło pauperyzację ulicy; zamieszkujących tu dotąd duchownych, złotników i kupców zastąpili niezamożni rzemieślnicy, szewcy i urzędnicy niskiego szczebla. Miejsce wytwornych sklepów zajęły skromne sklepiki, dostosowane do możliwości finansowych mieszkańców ulicy.
W latach trzydziestych Świętojańską wyasfaltowano oraz wyposażono w lampy oświetleniowe; usunięto też szpecące ją sklepowe szyldy.
Podczas powstania warszawskiego ulica była miejscem ciężkich walk; przy jej wylocie na Plac Zamkowy zbudowano barykadę.
Zburzoną zabudowę ulicy odbudowano w latach 1953–1959, wprowadzając niewielkie zmiany w stosunku do stanu sprzed zniszczenia.

źródło : Wikipedia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *