Czy wiesz że…?

Wysypisko na Starym Mieście

Góra Gnojna jest stromą skarpą znajdującą się na końcu ulicy Celnej od strony Wisły.

Do XVIII wieku pełniła rolę wysypiska śmieci

W wysypisku zakopywani byli po szyję ludzie chorzy na syfilis – wierzono, że ma to właściwości zdrowotne

Czy wiesz że…?

Mariensztat

*Prawdopodobnie nazwa pochodzi od imienia Marii „miasto Marii” (niem. Marienstadt ) gdyż miasto zostało założone przez Eustachego i Marię Potockich
*Mariensztat to jedno z najmniejszych osiedli Warszawy
*Jako osiedle oddano do użytku wraz z nową arterią komunikacyjną (trasą Wschód-Zachód) 22 lipca 1949 roku.
*Składa się z 23 kamieniczek o łącznej kubaturze 50 000 m², wzniesionych z cegły z rozbiórki zniszczonej Warszawy
*Przy budowie stropów użyto pierwsze w Polsce stropy DMS montowane z gruzobetonowych pustaków układanych pomiędzy żelbetowymi belkami.
*Przy Rynku Mariensztackim mieści się Pub Pod Baryłką – jest to jeden z warszawskich pubów z najdłuższą tradycją.
*Przez wiele lat (do chwili śmierci) mieszkał na Mariensztacie Andrzej Bogucki, aktor i piosenkarz.
*Kamienica Mariensztat 9 „gra” w serialu „Złotopolscy”
*Mariensztat pojawił się jako „główny bohater” filmu Leonarda Buczkowskiego Przygoda na Mariensztacie z 1954 roku, który kręcony był w naturalnych plenerach odbudowywanej Warszawy.

Czy wiesz że… ?

Ulica Kamienne schodki

Powstała aby mieszkańcy ówczesnej Warszawy mogli nosić wodę z rzeki – Wisły

Jej nazwa zmieniała się kilka razy : Na schodkach, Schodki, Kamienne schodki

Czy wiesz że… ?

Kilka faktów

Rynku Nowego Miasta

Dzisiejszy Rynek Nowego Miasta niegdyś był odrębnym miastem zwanym Nowa Warszawa

Herbem Nowej Warszawy była Panna z jednorożcem którą można zobaczyć dzisiaj na zabytkowej studni znajdującej się na rynku

Nowa Warszawa nie miała murów miejskich

Na Nowym Mieście zaczynał się pierwszy warszawski most: Most Zygmunta Augusta. Istniał w latach 1573-1603, kiedy to zniosła go kra.

20 września 2008 roku na Rynku Nowego Miasta odsłonięto tablicę upamiętniająca 600-lecie założenia Nowej Warszawy jako oddzielnego miasta.

Przy rynku stoi Kościół Sakramentek, obok niego budynek klasztorny służący kiedyś za pałac dla rodziny Kotowskich.

Czy wiesz że… ?

Ulica Freta

Są dwie genezy nazwy tej ulicy.

Pierwsza to od wyrażenia łacińskiego „Fretha Novae Civitatis”
oznaczającego „błotniste bezdroże” Może to być prawdą bo ulica ta znajdowała się niegdyś poza murami miejskimi i prawdopodobnie nie była w żaden sposób utwardzona.

Druga z kolei sugeruje że nazwa wywodzi się od słowa niemieckiego „Freiheit” (wolna przestrzeń przed bramą, miejsce targów) czyli także tuż poza miastem.

Obecna zabudowa ulicy pochodzi z lat 1950-1955.

Czy wiesz że…

Trasa W-Z

Nazwa wywodzi się od „Wschód-Zachód” ponieważ łączyła Wschodnią z Zachodnią częścią Warszawy.

Budowano ją w latach 1947-1949

Schody ruchome na Placu Zamkowym były pierwszymi schodami ruchomymi w Polsce

Czy wiesz że… ?

Rynek Starego Miasta

Rynek powstał na przełomie XIII i XIV

Budowa początkowo była drewniana, murowana zaczęła powstawać w XV wieku

Kamienice staromiejskie nie miały numerów, nazywane były od godeł lub od nazwisk właścicieli, szczególnie znanych, lub pierwszych, którzy wznieśli lub przebudowali dom.

Pomnik Syrenki stojący na środku rynku jest autorstwa Konstantego Hegla

Czy Wiesz że…?

Wiadukt Pancera

Był to wiadukt łączący Plac Zamkowy z dzisiejszym Mostem Śląsko Dąbrowskim (dawniej Mostem Kierbedzia). Wiadukt przechodził min przez miejsce gdzie dzisiaj stoi Kolumną Zygmunta. Wtedy był tam klasztor Benedyktynek, który rozebrano ze względu właśnie na budowę tegoż wiaduktu. Wiadukt został zburzony w okresie Powstania Warszawskiego i nie został już odbudowany, zamiast niego przebito tunel pod Placem Zamkowym nazwano go Trasą W-Z.

W okolicach Zamku Królewskiego znajduje się jedyna pozostałość po tym wiadukcie, mianowicie tablica upamiętniająca jego budowę, napisana po polsku i po rosyjsku

Czy wiesz że…?

Zamek Królewski

29 października 1611 w Sali Senatorskiej zamku car Rosji Wasyl IV Szujski oddał hołd królowi polskiemu Zygmuntowi III Wazie.

6 października 1641 na dziedzińcu zamkowym margrabia brandenburski, elektor Fryderyk Wilhelm Hohenzollern (Wielki Elektor) złożył hołd lenny Władysławowi IV Wazie.

Na zamku 3 maja 1791 Sejm Czteroletni uchwalił konstytucję.

24 maja 1829 roku odbyła się koronacja królewska cara Mikołaja I Romanowa.

W czasie powstania listopadowego 25 stycznia 1831, obradujący na zamku Sejm zdetronizował cesarza Rosji Mikołaja I jako króla Polski.

W Sali Rycerskiej Zamku Królewskiego w Warszawie, 23 kwietnia 1935 roku odbyła się uroczystość podpisania konstytucji kwietniowej.

Czy wiesz że… ?

Barbakan

Barbakan to nie jest nazwa własna zabudowań Starego Miasta. Słowo barbakan oznacza „rondel”

Barbakan jest to ogólna nazwa części budowli murów obronnych, połączona z bramą miejską.

Barbakany znajdują się min w Krakowie, Gdański, na Jasnej Górze

Najstarszy barbakan znajduje się Carcassonne we Francji i pochodzi z połowy XIII wieku

Warszawski Barbakan pochodzi z 1548 roku